Help

Mijn Luisterpunt - de bib bij je thuis op schoot

Mijn Luisterpunt is een interactief luik waar u als lezer ongemerkt voortdurend switcht tussen website, catalogus en uitleensoftware. Een online catalogus is er al heel lang, maar met Mijn Luisterpunt kunt u uw leenhistoriek raadplegen en naar eigen wens sorteren, kunt u uw gegevens raadplegen, zien welke voorkeurgenres u heeft gekozen en kunt u deze ook wijzigen.
Veel Luisterpuntlezers werken met een voorraadje titels die ze tot nu via de online catalogus, via e-mail of telefonisch doorgaven. Telkens een teruggestuurd boek wordt ingescand door de bibliotheekmedewerkers, wordt het volgende boek van die lijst naar de lezer thuisgestuurd.
Met Mijn Luisterpunt kunt u uw boekenlijst zelf beheren, er online zelf boeken aan toevoegen of verwijderen, en ook de volgorde waarin ze worden opgestuurd veranderen. Helemaal op uw maat!

Inloggen

U kunt via de Daisy- en braillecatalogus of rechtstreeks via onze website in Mijn Luisterpunt terechtkomen.
Om in te loggen hebt u uw lenersnummer en uw geboortedatum nodig.
Als u dan op Inloggen klikt, komt u in uw bibliotheek bij u thuis.
Bericht voor bibliotheken, scholen, rusthuizen en andere organisaties die een bruikleencollectie hebben van Luisterpunt maar die soms ook boeken per titel aanvragen: vanaf nu moet u een geboortedatum invoeren als u een boek wil aanvragen. U kunt ons contacteren om deze 'geboortedatum' te kennen. Wij bezorgen u deze gegevens ook via een aparte mail.

U bent ingelogd, welkom bij Mijn Luisterpunt

Dan ziet u links een menu op maat van uw lezersprofiel.

Dit menu bevat steeds:

  • Mijn gegevens
  • Boekenplank
  • Leenhistoriek

In Mijn gegevens ziet u met welke gegevens u in onze bibliotheek bent ingeschreven. Naast naam, adres, geboortedatum en soort leesbeperking (bv. blind, slechtziend, dyslexie) vindt u hier ook welke soort boeken u leest (Daisy en/of braille) en op welke manier: of u deze boeken per titel aanvraagt, of u een wenslijst heeft met de door u gekozen boeken, of u genres hebt gekozen waarbij de bibliotheek voor u boeken uit deze genres kiest.
Als deze gegevens niet (meer) correct zijn, kunt u ons dit meteen laten weten. Op de pagina zelf vindt u bovenaan een link om naar onze uitleendienst te e-mailen.
Als particuliere lezer kunt u ook kiezen tussen Daisy-cd (dan ontvangt u uw bestelde boeken op een schijfje) en Daisy-online (dan komen de boeken op uw digitale boekenplank, klaar om te downloaden of te streamen). U kunt deze keuze steeds aanpassen. Meer informatie over Daisy-online vindt u op onze Luisterpuntwebsite en op ikhaatlezen.be.

Mijn boekenplank: hier vindt u alle boeken die u bij u thuis hebt of die u hebt aangevraagd.
De gegevens staan per leesvorm (braille, Daisy) per boek in verschillende kolommen: auteur, titel, nummer, uitleendatum, inleverdatum, en een kolom met informatie over de uitleenstatus. Door op de kolomtitel te klikken, kunt u de boeken sorteren. Als u bijvoorbeeld op auteur klikt, dan rangschikt u de boeken alfabetisch op auteur.
Als u Daisy-online-boeken leest, hebt u bij elk boek nog twee linken, ‘streamen’ en ‘downloaden’, om het boek meteen te beluisteren. Meer informatie over Daisy-online vindt u op onze Luisterpuntwebsite en op ikhaatlezen.be.

Zolang de uitleentermijn loopt, hebt u de mogelijkheid om boeken twee maal te verlengen. Als de uitleentermijn overschreden is, verschijnt deze boodschap ook bij het betreffende boek. Wij vragen u om ons dit boek zo snel mogelijk terug te bezorgen.
Ook de door u aangevraagde boeken die nog in productie zijn, staan op deze plank. Bij deze boeken wordt geen boeknummer vermeld (die hebben nog geen nummer).
Als aanvraag lezer kunt u via de menu naar onze catalogus, via 'Nieuwe opzoeking'. Als u hier een zoekterm, auteur of boektitel invult, wordt u meteen naar onze online catalogus geleid, waar u dit boek onmiddellijk kunt aanvragen. Dit boek verschijnt meteen op uw Boekenplank. Zolang u ingelogd bent, kunt u deze aanvraag annuleren en zo terug verwijderen van uw boekenplank.

Leenhistoriek bevat alle boeken (sinds 2005) die u hebt geleend.
Van deze boeken staan eveneens (net zoals in Mijn boekenplank) auteur, titel, boeknummer, leesvorm (Daisy of braille), uitleen- en inleverdatum vermeld. Ook deze lijst kunt u naar wens sorteren door op de kolomtitel te klikken. Standaard staat deze lijst geordend met het laatst uitgeleende boek bovenaan.
De leenhistoriek gaat terug tot 2005, de start van Daisy. Deze historiek is ingedeeld in pagina's van telkens 20 boeken. Onderaan ziet u uit hoeveel pagina's uw lijst bestaat en kunt u naar de andere pagina's springen.
U kunt deze lijst ook exporteren naar een Excel-bestand. Zo kunt u, ook als u niet verbonden bent met het internet, deze lijst rustig bekijken en ordenen naar wens, en boeken of auteurs zoeken, enz.
Na deze vaste pagina's die er voor iedereen zijn, vindt u de pagina of pagina's die samenhangen met de manier waarop u boeken leest: als aanvraaglezer, als wenslijstlezer of als genrelezer. Voor Daisy en voor braille kunt u een verschillende keuze hebben gemaakt.

De verschillende mogelijkheden:
Als u een aanvraaglezer bent, bevat het menu een knop Opzoeking, waarmee u naar de online Daisy- en braillecatalogus gaat om een nieuw boek op te zoeken. Deze aangevraagde boeken komen dan meteen terecht op Mijn boekenplank. Zolang u ingelogd bent, kunt u deze aanvraag annuleren en zo terug verwijderen van Mijn boekenplank.
Als u een wenslijstlezer bent, vindt u Wenslijst in het menu. Klikt u hierop, dan krijgt u uw volledige wenslijst, uw voorraadje titels dus, te zien. Als u braille en Daisy leest, ziet u twee wenslijsten. Per boek ziet u auteur, titel en nummer. Op elke rij een boek, en in de laatste kolom kunt u dit bepaald boek verwijderen, of het boek bovenaan zetten (als u dit boek eerst wilt ontvangen).

Hoe kunt u nieuwe boeken toevoegen aan de wenslijst? In de menu vindt u de knop Opzoeking. Als u een zoekterm, auteur of boektitel hebt ingevoerd, komt u terecht in onze catalogus. Daar kunt u kiezen of u dit boek onmiddellijk toegestuurd wilt krijgen of op uw wenslijst wil plaatsen. Als u kiest voor onmiddellijk toegestuurd krijgen, vindt u het boek terug in Mijn boekenplank. Als u kiest om het boek op uw wenslijst te plaatsen, vindt u het boek terug op uw wenslijst. Het staat onderaan uw wenslijst. Als u dit boek snel wilt ontvangen, kunt u het zelf bovenaan in de lijst plaatsen.

Deze wenslijst kunt u niet sorteren op bijvoorbeeld auteur of titel. Dit kan niet omdat u dan uw voorkeuren zou verliezen: de boeken die u bovenaan hebt gezet, komen dan weer ergens in de lijst terecht en zouden niet meer bovenaan staan.

Uw wenslijst kunt u exporteren naar een Excel-bestand. In dit Excelbestand kunt u bijvoorbeeld boeken sorteren op auteur, of een boek of auteur opzoeken.

Opgelet: lezers worden niet langer via e-mail verwittigd dat hun wenslijst bijna uitgeput is en best wordt aangevuld. Deze boodschap wordt bovenaan de pagina ‘Wenslijst' in Mijn Luisterpunt weergegeven.

Als Luisterpunt voor u boeken kiest uit de genres die u hebt aangeduid, vindt u in het linkermenu 'Mijn genres'. Hier vindt u een overzicht van de genres die u hebt gekozen, met daaronder een lijst van de niet gekozen overige genres. Met aanvinkvakjes kunt u genres in Mijn genres uitvinken en genres in Overige genres aanvinken. Beneden op de pagina vindt u een knop waarmee u deze keuze kan opslaan. Let op, u moet dus op de knop 'Mijn genres opslaan' klikken om uw wijziging door te geven aan de bibliotheek. Als u onderwerpen hebt ingevuld, ziet u deze onderwerpen op deze pagina. U kunt ze hier aanvullen of verwijderen.