Lid worden

Stap 1: Persoonlijke gegevens

maximum 300 karakters

Lees het gebruikersreglement (Word - 68 KB, Pdf - 232 KB, mp3 - 8,8 MB).
VERKLARING OP EER ALS PERSOON MET EEN LEESBEPERKING

Door dit inschrijvingsformulier in te vullen en te verzenden aan Luisterpunt doet u een aanvraag om lid te worden van de Luisterpuntbibliotheek en verklaart u dat u geen gewoon boek (meer) kunt lezen of hanteren omwille van een bepaalde leesbeperking. U verklaart zich akkoord dat Luisterpunt deze persoonsgegevens bijhoudt in een databank, en beheert conform de privacywetgeving.

Zodra in deze toestand verandering komt, laat u dit aan Luisterpunt weten en kunt u geen gebruik meer maken van de luister- en brailleboeken van Luisterpunt.

Luisterpunt volgt de wettelijke bepalingen uit de Belgische auteurswet om boeken aan te bieden in aangepast leesformaat voor personen met een leesbeperking. Luisterpunt verdedigt de rechtmatige aanspraak van auteurs en uitgevers op hun eigendomsrecht en verspreidingsrecht. Het is dankzij de inspanningen en de creativiteit van auteurs en de investering van uitgevers dat u kunt genieten van duizenden boeken.

Wie een boek onrechtmatig kopieert en verspreidt, ontneemt de auteur en de uitgever een deel van de inkomsten die zij verdienen. Wie dit niet respecteert, wordt uitgesloten als bibliotheeklid.

U kunt zich ook telefonisch inschrijven. Bel onze uitleendienst op 02 423 04 11.